Døvblevnes egen hjemmeside: 
doevblevne.dk
Døvblevne i folkekirken: 
hoergodt.dk